vasopressiiniantagonistit

 
Vasopressiiniantagonisteina ovat lääkkeitä, jotka sitoutuvat vasopressiinireseptorit (V1A, V1B ja V2), ja estää toiminnan vasopressiinin (antidiureettinen hormoni, ADH), joka on hormoni vapautuu aivolisäkkeestä. Vasopressiinin aiheuttaa verisuonten supistumista ja kasvattaa uudelleen imeytyminen vettä munuaisten kautta.

V1A ja V2-reseptoreihin on havaittu kehän ja V1A ja V1B reseptoreita löytyy keskushermostoon. V1A reseptorit säädellä verenpainetta ja V2-reseptoreihin vaikuttavat munuaisten toimintaan.

Vasopressiiniantagonisteiksi hoidetaan hyponatremian erityisesti sydämen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla.

Sairaudet, jotka liittyvät vasopressiiniantagonistit